Arkitekter

Vi har samarbejde med en række af store og mindre arkitektfirmaer i Danmark.

…. og også med nogle udenfor landets grænser.

For os er det meget vigtigt at vores rådgivning støtter op om og respekterer de arkitektoniske tanker der ligger til grund for en bygning og at vi hele tiden er fleksible og innovative i vores design for at finde løsninger der tilgodeser dette.

Vi er desuden grundigt inde i hele den tekniske og installationsmæssige del af vores projekter og kan dermed støtte op om arkitekternes og ingeniørernes arbejde ved at rådgive omkring el, ventilation, fedtudskillere, kølesystemer, overflader, gulvafløb, behandlet vand og meget andet.

Vi plejer at sige at vi har en ”Holistisk” tilgang til vores projekter – det betyder at hvis et område er en del af et moderne storkøkken så skal vi også vide noget om det.