BKD Rådgivning

Svend Buchardt, Direktør, +45 23 83 77 34, svend@bkdr.dk

Om BKD Rådgivning

Vi er et 100% uvildigt rådgivningsfirma der er stiftet i 2008 og storkøkkener med tilhørende funktioner er vores ekspertise. Vi arbejder kun indenfor dette område og har derfor stor og specialiseret erfaring.

Vi støtter op om alle former for byggeri eller ombygning hvor der produceres mad til andre og vi har som vision at være medvirkende til at storkøkkenerne bevæger sig i en ny retning. En retning hvor der er større sammenhæng mellem de mennesker der spiser maden og dem der laver den, hvor køkkenerne er en aktiv del af den bygning de befinder sig i og hvor miljø er i fokus.

For os er det meget vigtigt at vores rådgivning støtter op om og respekterer de arkitektoniske tanker der ligger til grund for en bygning og at vi hele tiden er fleksible og innovative i vores design for at finde løsninger der tilgodeser dette.

Brug for hjælp eller rådgivning indenfor storkøkkener?

Vi er desuden grundigt inde i hele den tekniske og installationsmæssige del af vores projekter og kan dermed støtte op om arkitekternes og ingeniørernes arbejde ved at rådgive omkring el, ventilation, fedtudskillere, kølesystemer, overflader, gulvafløb, behandlet vand og meget andet.

Vi plejer at sige at vi har en ”Holistisk” tilgang til vores projekter – det betyder at hvis et område er en del af et moderne storkøkken så skal vi også vide noget om det.

Janus Bøgevig, Arkitekt, +45 27 11 06 48, janus@bkdr.dk

Brug for hjælp eller rådgivning

- Bliv ringet op

Et storkøkken er et af de mest komplicerede rum

Et storkøkken er et af de mest komplicerede rum i ethvert byggeri og der stilles enormt store krav til funktionalitet, udstyr, installationer, ergonomi og miljø. Desuden er et nyt storkøkken underlagt en lang række lovkrav som hele tiden ændrer sig.

Analysen

For at sikre at man får lavet det rigtige storkøkken er det meget vigtig at man kan afkode hvilke behov det skal opfylde samt hvordan netop dette storkøkken skal fungere, både som selvstændig produktionsenhed men også hvordan det skal fungere sammen med resten af huset.

Derfor er det vigtigt at kunne stille de rette spørgsmål til bygherre således at man får det rigtige beslutningsgrundlag at designe og indrette sit storkøkken på, vi kalder det at lave en forudsætningsbeskrivelse.

Storkøkkenet hos Restaurant Fyrtøjet

Designet

Når man har analysen af ens storkøkken på plads skal man lave sit design og indretning og her er der en lang række faktorer der spiller ind.
Det drejer sig blandt andet af mængden af mad der skal fremstilles, antal ansatte, antal m2 til rådighed, myndighedskrav, ergonomi, miljøhensyn samt naturligvis økonomi og meget andet.
Der skal også tages hensyn til de langsigtede driftsomkostninger.

Køkkenet tegnes og justres af flere omgange i samarbejde med bygherre, brugere og arkitekter og designet godkendes.

Installationerne & økonomien

Når man har designet nogenlunde på plads ved man også hvilke maskiner der skal være, hvor de skal stå, hvad de kræver af installationer samt hvad den samlede omkostning for selve køkken udstyret vil være.

Dette samles i nogle oversigter som give de første indikationer omkring hvor mange ampere, m3 luft, afløbsplaceringer og lign der skal etableres.
Dette er vigtigt at få på plads tidligst muligt fordi bygningsomkostningen er meget afhængig af omfanget af disse tekniske installationer.

Leverandør

Nu er tiden kommet til at man skal finde en leverandør af sit storkøkken. Mange gange er der tale om totalentrepriser men der kan også sagtens være tale om direkte leverancer fra storkøkken leverandørerne.

Her er det vigtig at få lavet en grundig og detaljeret storkøkken beskrivelse således at leverandørerne kan komme med så præcise priser på ens storkøkken som muligt. Vi ved alle sammen godt at de ting der kommer til efter kontrakterne er indgået er de dyreste.
Desuden er en grundig gennemgang af tilbuddene er essentiel da det ofte drejer sig om mange og komplicerede komponenter.

Når leverandøren af ens storkøkken er valgt skal der laves helt nøjagtige installationstegninger på alle komponenter, ofte med opstalt, så håndværkerne ikke er i tvivl om hvordan installationerne skal placeres og dimensioneres. Der skal tages en del hygiejne hensyn i dette stykke arbejde.

Byggeriet af ens storkøkken

Nu kan byggeriet af ens storkøkken gå i gang. Der skal følges op på at alle overholder de aftaler der er indgået og at der ikke er nogle misforståelser i selve byggeprocessen.
Til sidst skal alt udstyret leveres monteres og testes igennem. Personalet skal undervises i drift og vedligeholdelse af leverandørerne.

TILLYKKE! I har nu fået lavet et storkøkken der er grundigt gennemtænkt fra start til slut. Fordi I har valgt at få kompetent rådgivning har i desuden sparet en masse penge i det samlede regnestykke.