Et storkøkken forbruger en masse energi på en række områder. Det gælder primært på vand, strøm og gas hvor valget af udstyr og hvordan man bruger det her en stor betydning. Vi kommer med anbefalinger baseret på produktionsbehovet og økonomien.

En anden udfordring er den meget store mængde affald et storkøkken producerer. Vi arbejder med løsninger der tager hensyn til miljøet blandt andet ved at integrere løsninger der kan køres på biogasanlæg.